Công Ty CP Gamuda Land HCMC

Số 68, Đường N1, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP. HCM, Việt Nam

khuong.da@gmail.com

0908206809
http://canhoceladon.net